دانشگاه‌ها یکی از بازیگران اصلی اکوسیستم نوآوری به شمار می‌روند و فعالیت آن‌ها نقش اساسی در عملکرد کلان نظام نوآوری کشور دارد. ازاین‌رو باید با استفاده از همه ابزارهای سیاستی ممکن تلاش کرد تا دانشگاه‌ها بتوانند نقش خود در نظام نوآوری و فناوری کشور را به خوبی ایفا کنند.

اگر سیر توسعه کسب‌وکارها را به سه مرحله ” پیش رشد”، ” رشد” و “پسا رشد” تقسیم کنیم، در مرحله پیش رشد، آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی دانشجویان در زمینه‌های مرتبط با کسب‌وکار انجام می‌شود، در پایان این مرحله انتظار می‌رود دانش‌آموختگان با فضای کارآفرینی و راه‌اندازی کسب‌وکار آشنا شده و باهدف گذاری درست به ” هسته‌های فناوری” تبدیل‌شده باشند.
یکی از ارکان اصلی و شاید مهم‌ترین رکن اکوسیستم نوآوری، دانشگاه است، که بذر هسته‌های فناوری در آن به بار نشسته و به شکل کسب‌وکارهای دانش بنیان از آن خروج می‌شوند.

دانشگاه های فعال در اکوسیستم کارآفرینی قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشگاه، فعالیت آموزشی خود را در سطح محدود از سال ١٣۶٢ و با عنوان دانشگاه بین المللی اسلامی آغاز کرد. در سال ١٣٧٠ با دستور صریح وزیر وقت علوم، دانشگاه با مجتمع آموزش عالی دهخدا ادغام گردید و به دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تغییر نام یافت.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ و تنها با دو رشته تحصیلی آغاز نمود این درحالی است که امروز این دانشگاه بعنوان یکی از مراکزمعتبرتولید علم در غرب آسیا به شمار می آید. این اعتباررا می توان عمدتاً به بکارگیری علوم و فن آوری بالا دررشته هایی همچون معماری علوم رباتیک، مهندسی کامپیوتر و مهندس عمران نسبت داد.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سنگ بنای دانشگاه در سال ۱۳۶۳ از طریق مشارکت مردمی و هیئت امنای منتخب بعنوان دانشگاه علوم پزشکی پی ریزی شد. .این دانشگاه در سال ۱۳۶۴ اولین قدم آموزشی خود را با پذیرش ۷۵ نفر دانشجو در رشته پزشکی از طریق آزمون سراسری برداشت .در سال ۱۳۷۰ با توجه به تصمیمات اتخاذ شده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان ارتقاء یافت.

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان اولین و تنها دانشگاه تخصصی فنی و مهندسی دولتی استان قزوین میباشد که در شهرستان بوئین زهرا واقع گردیده است. مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا به عنوان دومین دانشگاه دولتی زیرمجموعه آموزش عالی پس از دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، با ماموریت یک دانشگاه ماموریت گرای فنی و مهندسی و صنعتی با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر وجود یک دانشگاه فنی مهندسی در هر یک از استانهای کشور، در سال ۱۳۹۰ و در یکی از قطب های صنعت و صادرات کشور یعنی استان قزوین، راه اندازی گردید