پس از سال ‎ها همکاری با شرکت ‎های بزرگ و استارتاپ ‎ها به این نتیجه رسیده ایم که همکاری میان استارتاپ ها و بازیگران فعال صنعت بسیار مهم است. برنامه شبکه نوآوری با هدف اتصال شرکای کلیدی خود به همتایان صنعتی و استارتاپ های فعال شکل گرفته است تا با همکاری و هم افزایی، این بازیگران بتوانند چالش های صنعت خود را برطرف نمایند.

 

نوآوری سازمانی

ارتباط با شرکت‎ ها، سازمان ‎ها و بنگاه های اقتصادی، بخش اصلی و اساسی شبکه نوآوری است. از طریق شیوه ‎های مختلف همکاری، ما شرکای کلیدی خود را به زیست بوم استارتاپ متصل کرده و بستر لازم برای دسترسی به استارتاپ های موفق را فراهم خواهیم کرد.
ماموریت ما، تسهیل توسعه فناورانه سازمان است. از این رو ما بزرگترین و پیشروترین شرکت ‎های هر صنعت را گرده آورده ایم تا بتوانیم با کمک آنها رشد استارتاپ ‎های هر صنعت را تقویت نماییم. با پیوستن به شبکه ما، شما در قلب زیست بوم نوآوری حضور خواهید داشت.
ایجاد استراتژی نوآوری در یک سازمان بزرگ، چالش پیچیده‎ ای است، ما این فرآیند را از طریق برقراری ارتباط با استارتاپ هایی که به طور مستقیم بر اهداف تجاری و نوآوری شما تاثیر گذار هستند، تسهیل خواهیم کرد.