پروژه های در حال اجرا زیست بوم فناوری 

مراحل تکمیل و راه اندازی پروژه مرکز نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان قزوین

نخستین مرکز نوآروی استان قزوین در پاک علم و فناوری استان قزوین به مرحله بهره برداری رسید. این مرکز محل مناسبی برای حضور فریلنسرها و استارتاپ ها و سایر اعضای زیست بوم استان می باشد. 

 مراحل تکمیل و راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری چشمه نور ایران

ماموریت طرح چشمه نور ایران طراحی، ساخت، راه اندازی و راهبری نخستین مجموعه آزمایشگاهی ملی بزرگ مقیاس است. این مرکز بر اساس برنامه های پیش بینی شده قرار است به عنوان هاب ارتباطی بین طرح چشمه نور ایران و اکوسیستم نوآوری کشور ایفا نقش نماید.

شهرک علمی تحقیقاتی

مرکز نوآوری  هنر و صنایع خلاق

مرکز نوآوری گیربکس و موتور

مرکز نوآوری بانوان

مرکز نوآوری زیست فناوری و واحدهای گیاهی