1 بهمن 1399

مقالات

بررسی انواع استارتاپ ها

به غیر از تعریف استارتاپ که قبلا به آن اشاره شده لازم است که ۶ مدل از انواع استارتاپ ها را نیز بدانید، که با چشم انداز شرکت و نوع بازاری که استارتاپ در آن فعالیت می کند رابطه مستقیم دارد.

مطالعه بیشتر