مولف: هنری چسبرو

مترجم: سیدکامران باقری

سال چاپ: ۱۳۹۱

چسبرو در این کتاب پارادایم نوآوری باز را وارد حوزه خدمات کرده و از روند فزاینده خدماتی شدن می‌گوید. آموزه‌های این کتاب هم برای بنگاه‌های خدماتی و هم تولیدی بسیار کاربردی و کلیدی است. حرکت برنامه‌ریزی‌شده به سوی خدماتی شدن در قالب پارادایم نوآوری باز می‌تواند رمز موفقیت و تمایز بسیاری از کسب‌وکارها باشد.

برگردانِ فارسی کتاب دوم پرفسور هنری چسبرو (پدر نوآوری باز) که با رضایت نویسنده و با درج مقدمه ای ویژه از سوی وی در ایران منتشر شده است. این اثر نخستین کتاب در باب نوآوری خدماتی به زبان فارسی است.