۱) قطب های نوآوری:

قطب های نوآوری فناوری(Tech innovation hubs)، یک تجسم از یک فضای مفهومی “آزمایشگاهی(lab)” بزرگتر است که شامل همه چیز از انکوباتورها و شتاب دهنده ها، از طریق آزمایشگاه های عملی و آزمایشگاه های زندگی، به فضاهای همکاری است. تحقیقات پیشین، تعاریف و انواع مختلفی از این نهادها را در اختیار متقاضیان قرار داده و تلاش می کند بین « قطب ها» و «آزمایشگاه ها» و «انکوباتورها» و «شتاب دهنده ها» تمایز قائل شوند. 

قطب های نوآوری فناوری پیشرفته در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند .در سال ۲۰۱۵، بانک جهانی ۱۱۷ قطب فناوری را در آفریقا شناسایی کرد. در سال ۲۰۱۶ شتابدهنده اکوسیستم GSMA مطرح کرد که ۳۱۴  قطب فناوری فعال در آفریقا و ۲۸۷ قطب در جنوب و جنوب شرقی آسیا (بجز هند)وجود دارد. پدیده‌ای که چنین رشدی را نشان می‌دهد، سزاوار تحلیل در حق خودش است.  با این حال، جالب‌تر این است که این مراکز بیش‌ترین تاثیر را دارند.

تحقیقات علمی جدید نشان می دهد که قطب ها اجزای ضروری توسعه اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر دانش در سراسر آفریقای جنوبی است. چنین قطب هایی باید به عنوان واسطه هایی که بازیگران را در میان بخش های عمومی و خصوصی، تقویت روابط معنی دار و همکاری الهام بخش متصل می کنند، باشند.  به جای وارد کردن یک طراحی کلی، هر قطب باید اکوسیستم محلی را انعکاس داده و به نیازهای خاص خود پاسخ دهد. به طور خلاصه، قطب ها موضوع بحث گسترده در سال های اخیر بوده اند. دانشگاهیان و خبرگان، هر دو در قاره آفریقا و خاورمیانه، با خوش بینی در مورد قدرت مرکزی برای حل چالش های توسعه  فراوان نوشته اند‌

۲) قطب نوآوری چیست؟

 قطب نوآوری یک اکوسیستم تحقیق و نوآوری منحصر به فرد است.  این یک محیط جهانی است که اعضای علمی با کیفیت بالا، محققان، دانشجویان، نوآوران و کارآفرینان را جذب می کند. قطب های نوآوری جوامع اجتماعی یا فضای کاری یا مراکز تحقیقاتی که تخصص موضوعی را در زمینه روندهای تکنولوژی، دانش و مدیریت نوآوری استراتژیک و بینش خاص صنعت ارائه می دهند. این قطب ها انتقال دانش فعال بین محققان و کارشناسان کسب و کار، از یک طرف، و صنعت، دولت و نمایندگان دانشگاه ها، از سوی دیگر، را قادر می سازد. در اینجا، تصمیم گیرندگان می توانند با دانشمندان و کارشناسان کسب و کار در مورد چالش های کسب و کار پیچیده خود با آنها ملاقات کنند.

قطب نوآوری به یک پایگاه داده حاوی همه اطلاعات اصلی نوآوری تبدیل می شود. آن یک نقطه ناوبری واحد را به تمام داده های مربوط به مدیریت نوآوری فراهم می کند.

قطب نوآوری تخصص و مشاوره در زمینه های در حال ظهور را فراهم می کند و به تغییر نحوه کار خدمات عمومی کمک می کند. این همچنین از سازمانها در استفاده از رویکردهای جدید حمایت می کند. برای پیچیدگی سیاست ها و چالش های برنامه ” قطب نواوری متعهد به مجموعه ای از اصول است:

۱_ درک یک رویکرد کاربر محور:  قطب به دنبال شناختن خود نیست و به جای آن تلاش می کنند به منظور بهبود نتایج برای مشتریان ، کمک کنند.

۲_ تاکید بر اهمیت کسب تجربه سیاست و مهارت ها در کار: انجام روش های دقیق و ایجاد شواهد قوی برای پشتیبانی از کارهایی که صورت می گیرد، برای توسعه سیاست ها و پروژه ها اعمال می گردد؛ و

۳_ همکاری و ایجاد مشارکت: با استفاده از مهارت ها، تخصص، منابع و روابط مورد نیاز جهت پیشبرد ابتکارات، تاثیر خود را با همکاری با دیگران، هم در داخل و هم در خارج، گسترش می دهد.

۳) حوزه های عمل اصلی قطب نوآوری

قطب نوآوری تلاش های خود را در سه حوزه عمل جاری: بینش رفتاری ، داده ها و طراحی متمرکز می نماید.  برش در این مناطق اصلی، مقدار قابل توجهی از سیاست های بنیادی برای ایجاد نوآوری در سطح سیستم ها است.

هاب از طریق حوزه های عمل خود اجرایی شده است و تمایل دارد برای ترکیب سه هدف افقی برای عمل شامل:

 منبع – دسترسی آسان به اطلاعات در مورد بهترین شیوه ها و ابزارها، روش ها و تکنیک های جدید؛

اتصال دهنده – ایجاد شبکه ها و مشارکت بین منابع و پروژه ها برای تسریع کار گروهی؛ و،

 کاتالیزور نوآوری – کار با سازمان ها برای شناسایی و حمایت از پروژه های با پتانسیل برای تاثیر در مقیاس بزرگ و ارزیابی و سند نتایج به منظور جلب مزایای سیستم از درس های آموخته شده است.

۴) خدمات قطب نوآوری

کامیژن(۲۰۱۷) خدمات در دسترس از طریق قطب نوآوری دیجیتال را به سه طبقه تقسیم می کند:

• فعالیت های نوآوری ، مربوط به شناسایی نیازهای دیجیتال سازی ، و توسعه و اعتبارسنجی راه حل های نوآورانه بر اساس تکنولوژی پیشرفته؛

• توسعه کسب و کار ، علاقمند کمک به شرکت ها در اعمال راه حل های خود، ارزیابی پیامدهای کسب و کار و مدیریت تغییرات در نتیجه؛و

• ایجاد مهارت ها ، مربوط به ایجاد ظرفیت نوآوری از طریق غنی سازی سرمایه انسانی

۵) اهداف قطب های نوآوری

هر قطب موفق نوآوری باید چهار هدف را به دست آورد که عبارتند از:

(✓) با ایجاد یک شبکه برای ” تبادل دانش و فعالیت های تحقیقاتی مشترک “، قطب های نوآوری می توانند به ذکاوت خود در حل مسائلی که تعریف کرده اند کمک کنند و فرصت های نوآوری همکاری ایجاد کنند.

(✓) برای به حداکثر رساندن منافع برای کسانی که درگیر هستند، قطب های نوآوری باید در تسریع ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع نقش مهمی ایفا کنند و “تبادل دانش دوجانبه” بسیار تعاملی را تشویق کنند.

(✓) با ارائه محیطی برای ارتقاء همکاری میان مردم، قطب های نوآوری قادر به حمایت از توسعه اقتصادی، فرهنگی و پایدار نسل آینده خواهند بود.

(✓) قطب های نوآوری می توانند نه تنها کانال های ارتباطی را ایجاد کنند بلکه روند نوآوری را ساده تر با استفاده از دانش، تخصص و حمایت از ذینفعان مختلف به منظور انتقال دانش به طور گسترده گسترش دهند.

۷)  اکوسیستم/زیست بوم  و ۴ عنصرساختاری آن

د ر طول ۲۰ سال گذشته، اصطلاح “اکوسیستم” در بحث های استراتژیک، هم علمی و هم کاربردی، فراگیر شده است. مفهوم اکوسیستم ها، آگاهی و تمرکز بر مدل های جدید ایجاد ارزش و ارزش گذاری را به همراه تعدادی از ایده های مربوط به مدل های کسب و کار، سیستم عامل، همکاری، بازار های چند جانبه، شبکه ها، سیستم های فن آوری، زنجیره های عرضه، شبکه های ارزش را ترقی داده است .

چهار عنصر ساختاری اکوسیستم ها

چهار عنصر اساسی، یک رویکرد ساختاری گرایانه به اکوسیستم ها را پایه ریزی می کند. به طور خلاصه، آنها پیکربندی فعالیت ها و بازیگران مورد نیاز برای پیشنهاد ارزش را مشخص می کنند.

الف) فعالیت ها، که مشخص کردن اقدامات گسسته ای است که باید انجام شود تا گزاره ارزش را تحقق بخشد.

ب ) بازیگران، که نهادی هستند که فعالیت می کنند. یک بازیگر می تواند فعالیت های متعددی را انجام دهد؛ برعکس، بازیگران چندگانه ممکن است یک فعالیت واحد را انجام دهند.

ج)  موقعیت ها، که مشخص می کنند جایی که در جریان فعالیت ها در سراسر سیستم بازیگران واقع شده اند و مشخص کنید که چه کسی همراهی می کند.

د) پیوند ها، که انتقال را در میان بازیگران مشخص می کند. محتوا ی این انتقال ها می تواند متفاوت باشد – تجهیزات و مواد ، اطلاعات، نفوذ، سرمایه ها. البته، این پیوندها ها نیازی به ارتباط مستقیم با بازیگر کانونی ندارند.

۸)  سازمان  نیازمند به ایجاد اکوسیستم/ زیست بوم دارند تا  :

∆رهبران به طور فعالانه ارتباطات خود را پیدا کرده و پرورش  دهند و  بدانند که چه کسی با آنها ارتباط برقرار می کند.     

∆شرکت ها و کارآفرینان نیاز به یک نقطه تماس دارند که آنها را با تمام منابع متنوع که نیاز دارند متصل  کند.

 ∆سرعت و انعطاف پذیری در کار با صنعت. به همین علت، سازمان های غیر انتفاعی که در خارج از مدار دانشگاه / دولت فعالیت می کنند ممکن است مورد نیاز باشند، اما آنها باید در جمع آوری منابع دانشگاه های چندملیتی شرکت کنند.

∆ تمرکز صنعت که به نوآوری اجازه می دهد تا به لحاظ استراتژیک به بخش هایی که به دولت یا منطقه امیدوار هستند هدایت شود. با این حال، یک اقدام متعادل بین تمرکز بر بخش ایجاد شده در سراسر روند نوآوری و شبکه برای یک بخش و جمع آوری تحقیقات و شرکت های مختلف از رشته ها و صنایع مختلف وجود دارد.

∆ فضایی که متضمن سنتی آکادمیک است که نوآوری را از رشته های مختلف با یکدیگر هماهنگ می کند. تسهیلات تحقیقاتی مشترک، محققان، کارآفرینان و صنایع را فراتر از تخصص خود می کشند و اجازه می دهند اکتشافات در مرزهای رشته ها قرار گیرند.