افتتاحیه مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان قزوین با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری